ΔΡΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Το Ιατρείο Μνήμης είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να προάγει την ευαισθητοποίηση της κοινότητας όσον αφορά τις διαταραχές μνήμης, την έγκαιρη εντόπιση των γνωστικών ελλειμμάτων, καθώς και την παρέμβαση- γνωστική ενδυνάμωση.

Η παροχή πολύπλευρων και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών επιτυγχάνεται με τη στενή διασύνδεση του Ιατρείου Μνήμης με επιστημονικούς, υγειονομικούς και κοινοτικούς φορείς υγείας και συγκεκριμένα με την ενημέρωση γενικών και οικογενειακών γιατρών, αγροτικών γιατρών και Κέντρων Υγείας προκειμένου να γίνεται παραπομπή στο Ιατρείο όπου κρίνεται απαραίτητο.

Οι βασικές υπηρεσίες του Ιατρείου Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών είναι:

  • Κλινική Εξέταση
  • Νευροψυχολογική Αξιολόγηση
  • Διάγνωση Διαταραχών Μνήμης και λοιπών Νοητικών Λειτουργιών
  • Προγράμματα Ενδυνάμωσης Νοητικών Λειτουργιών (μνήμης, προσοχής, συγκέντρωσης,εκτελεστικών λειτουργιών, κ.α.)
  • Φαρμακολογική Παρέμβαση
  • Ψυχοεκπαίδευση και Υποστήριξη των ασθενών και των φροντιστών τους
  • Εκπαίδευση επαγγελματιών Πρωτοβάθμιων Μονάδων Υγείας

Δράσεις Ιατρείου Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών:

1) Εντοπισμός Διαταραχών Μνήμης στην Κοινότητα – Διασύνδεση Ιατρείου με Πρωτοβάθμιες Μονάδες Φροντίδας Υγείας: ΤΟΜΥ, Γηροκομεία, Κέντρα Υγείας

2) Εξέταση εξωτερικών ασθενών

3) Εξέταση εσωτερικών ασθενών-Παραπομπές από άλλα ιατρεία του Νοσοκομείου (π.χ. ψυχιατρική κλινική, νευρολογική κλινική)

4) Δράση μέτρησης μνήμης του προσωπικού του Νοσοκομείου στα πλαίσια του Βrain Awareness Week

5) Προβολή και προώθηση του ιατρείου μέσα από τηλεοπτικό κανάλι

6) Συμμετοχή στο 6Ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας ΆνοιαςMaster Classes in Dementia 2019” το οποίο πραγματοποιήθηκε 14-17 Νοεμβρίου στην Πορταριά Πηλίου

7) Online εκπαιδευτικά μαθήματα https://course.memoryclinic.gr

8) Δημιουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας του ιατρείου https://memoryclinic.gr/

9) Παραπομπή στις κατάλληλες δομές φροντίδας ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ, ΜΦΗ, ΚΑΠΗ, Πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι”

10)Παραπομπή στα κατάλληλα ιατρεία ανάλογα με τις ανάγκες και τις παθήσεις των ασθενών (ψυχιατρική κλινική/νευρολογική κλινική/καρδιολογική κλινική)

Μοιραστείτε την σελίδα - Share our Website: