ΔΡΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Το Ιατρείο Μνήμης είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να προάγει την ευαισθητοποίηση της κοινότητας όσον αφορά τις διαταραχές μνήμης, την έγκαιρη εντόπιση των γνωστικών ελλειμμάτων, καθώς και την παρέμβαση- γνωστική ενδυνάμωση.

Η παροχή πολύπλευρων και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών επιτυγχάνεται με τη στενή διασύνδεση του Ιατρείου Μνήμης με επιστημονικούς, υγειονομικούς και κοινοτικούς φορείς υγείας και συγκεκριμένα με την ενημέρωση γενικών και οικογενειακών γιατρών, αγροτικών γιατρών και Κέντρων Υγείας προκειμένου να γίνεται παραπομπή στο Ιατρείο όπου κρίνεται απαραίτητο.

Οι βασικές υπηρεσίες του Ιατρείου Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών είναι:

  • Κλινική Εξέταση
  • Νευροψυχολογική Αξιολόγηση
  • Διάγνωση Διαταραχών Μνήμης και λοιπών Νοητικών Λειτουργιών
  • Προγράμματα Ενδυνάμωσης Νοητικών Λειτουργιών (μνήμης, προσοχής, συγκέντρωσης,εκτελεστικών λειτουργιών, κ.α.)
  • Φαρμακολογική Παρέμβαση
  • Ψυχοεκπαίδευση και Υποστήριξη των ασθενών και των φροντιστών τους
  • Εκπαίδευση επαγγελματιών Πρωτοβάθμιων Μονάδων Υγείας
Μοιραστείτε την σελίδα: