Βράβευση της Α’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ. , Γ.Ν. Παπαγεωργίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission)

Re-Cov-Er – Resilience in the COVID-era Βράβευση της Α’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ. του Γ.Ν. Παπαγεωργίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το 1ο βραβείο EU HEALTH AWARD 2021.Το βραβ...