Δημιουργία καταλόγου με τις Δομές Φροντίδας Ηλικιωμένων για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Δημιουργία καταλόγου με τις Δομές Φροντίδας Ηλικιωμένων για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.Τι είναι τα:1) ΚΗΦΗ2) ΚΑΠΗ και οι3) Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων. ...