Τηλέφωνο Ραντεβού

Καλέστε στο : 2313.323.844 Καθημερινά (9:00 έως 13:00)

Ιατρείο Μνήμης

Ιατρείο Μνήμης & Νοητικών Λειτουργιών - Όλες οι υπηρεσίες είναι δωρεάν

Μνήμη στην Κοινότητα

Εντοπισμός Διαταραχών Μνήμης στην Κοινότητα - Διασύνδεση Ιατρείου με Πρωτοβάθμιες Μονάδες Φροντίδας Υγείας

Διαδικτυακά Μαθήματα

Ψυχοεκπαιδευτικά μαθήματα για φροντιστές ατόμων με άνοια.

Σχετικά με το έργο

"Πρόγραμμα Διασύνδεσης Ιατρείου Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών του Γ.Ν.Θ Παπαγεωργίου με Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας". Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης, που είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας "Προώθηση την κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κεντρική Μακεδονία" ανέρχεται στο ποσό των 128.890,90€ .

 

 

Το Ιατρείο Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών είναι διακλινικό και τελεί υπό την συνεργασία της Νευρολογικής και της Α’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου. Πρόκειται για μία καινοτόμα και πρωτοποριακή δομή που δημιουργήθηκε και λειτουργεί στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης ” Πρόγραμμα Διασύνδεσης Ιατρείου Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών του Γ.Ν.Θ Παπαγεωργίου με Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας”. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης, που είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση την κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κεντρική Μακεδονία”   ανέρχεται στο ποσό των 128.890,90€ .

ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η έκπτωση των νοητικών λειτουργιών έχει δυσμενή αντίκτυπο στη λειτουργικότητα και στην επιτέλεση των καθημερινών δραστηριοτήτων των ατόμων. Μία διαταραχή της νοητικής λειτουργίας ή αλλιώς νευρογνωστικό έλλειμμα παρουσιάζεται κατά κύριο λόγο σε νευροεκφυλιστικές παθήσεις όπως: Νόσος Alzheimer, Νόσος Parkinson, Παρκινσονικά Σύνδρομα, καθώς και στα πλαίσια της  φυσιολογικής γήρανσης (Γεροντική Άνοια). Ελλείμματα, ωστόσο προκύπτουν πολύ συχνά και σε νεότερες ηλικίες λόγω νευρολογικών παθήσεων (Πολλαπλή Σκλήρυνση, Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια, Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση κ.α.). Επιπλέον, γνωστικές διαταραχές εμφανίζονται και ως αποτέλεσμα ψυχιατρικών παθήσεων (ψυχωτικών και συναισθηματικών διαταραχών, χρήση ουσιών, κ.α.). Τα άτομα με νοητικά ελλείμματα, που μπορεί να κυμαίνονται από Ήπια Γνωστική Έκπτωση έως σοβαρής μορφής Άνοια, χρήζουν ιδιαίτερης μέριμνας. Ιδανικά, η κατάλληλη περίθαλψη ανθρώπων με διαταραχές μνήμης απαιτεί μια διεπιστημονική προσέγγιση. Ως εκ τούτου, το Ιατρείο στοχεύει στην παροχή από κοινού νευρολογικής και ψυχιατρικής φροντίδας με βάση τις αρχές της βιοψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

Σημαντικό χαρακτηριστικό του Ιατρείου αποτελεί η υιοθέτηση των αρχών της ολιστικής θεραπείας για τις διαταραχές μνήμης. Πιο συγκεκριμένα, το Ιατρείο λειτουργεί με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να αξιολογούνται τόσο τα γνωστικά όσο και τα συμπεριφορικά- συναισθηματικά συμπτώματα. Επιπλέον, εκτιμάται η λειτουργικότητα του ατόμου, καθώς και η πιθανή ύπαρξη συν-νοσηρών καταστάσεων (κατάθλιψη, καρδιαγγειακές νόσοι, λοιμώξεις, ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων, κ.α.). Παράλληλα, διασφαλίζεται η αναγνώριση των αναγκών των ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους, και παρέχεται η ανάλογη καθοδήγηση.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Το Ιατρείο Μνήμης είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να προάγει την ευαισθητοποίηση της κοινότητας όσον αφορά τις διαταραχές μνήμης, την έγκαιρη εντόπιση των γνωστικών ελλειμμάτων, καθώς και την παρέμβαση- γνωστική ενδυνάμωση.

Η παροχή πολύπλευρων και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών επιτυγχάνεται με τη στενή διασύνδεση του Ιατρείου Μνήμης με επιστημονικούς, υγειονομικούς και κοινοτικούς φορείς υγείας και συγκεκριμένα με την ενημέρωση γενικών και οικογενειακών γιατρών, αγροτικών γιατρών και Κέντρων Υγείας προκειμένου να γίνεται παραπομπή στο Ιατρείο όπου κρίνεται απαραίτητο.

Οι βασικές υπηρεσίες του Ιατρείου Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών είναι:

 • Κλινική Εξέταση
 • Νευροψυχολογική Αξιολόγηση
 • Διάγνωση Διαταραχών Μνήμης και λοιπών Νοητικών Λειτουργιών
 • Προγράμματα Ενδυνάμωσης Νοητικών Λειτουργιών (μνήμης, προσοχής, συγκέντρωσης,εκτελεστικών λειτουργιών, κ.α.)
 • Φαρμακολογική Παρέμβαση
 • Ψυχοεκπαίδευση και Υποστήριξη των ασθενών και των φροντιστών τους
 • Εκπαίδευση επαγγελματιών Πρωτοβάθμιων Μονάδων Υγείας

Στο Ιατρείο Μνήμης παραπέμπονται περιστατικά με:

 • Ήπια Γνωστική Έκπτωση
 • Άνοια (Αγγειακή, Μετωποκροταφική, Lewy Body, Γεροντική, ν.Alzheimer)
 • Ν. Parkinson
 • Γνωστικά Ελλείμματα λόγω Κρανιοεγκεφαλικής Κάκωσης, Πολλαπλής Σκλήρυνσης, Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η επίσκεψη στο Ιατρείο Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών προϋποθέτει τον προγραμματισμό ραντεβού κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Την ημέρα της επίσκεψης διενεργούνται οι ακόλουθες ενέργειες:

 1. Κλινική εξέταση από τον ψυχίατρο
 2. Ψυχομετρική εκτίμηση από τις ψυχολόγους
 3. Αξιολόγηση των ευρημάτων

Λόγω της ενδελεχούς εξέτασης του ατόμου, η διαδικασία ενδέχεται να είναι χρονοβόρα.

Εφόσον κριθεί απαραίτητο, το άτομο θα παραπεμφθεί για επιπλέον εργαστηριακούς και απεικονιστικούς ελέγχους.

Για την καλύτερη εκτίμηση της γνωστικής κατάστασης καθώς και της λειτουργικότητας του εξεταζόμενου, χρήσιμα είναι:

 • Προηγούμενες εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις

 • Αριθμός ΑΜΚΑ

 • Λίστα των ήδη συνταγογραφούμενων φαρμάκων

 • Γυαλιά οράσεως εφόσον απαιτούνται

 • Ακουστικά εφόσον απαιτούνται

 • Παρουσία συνοδού

 
Ιατρείο Μνήμης & Νοητικών Λειτουργιών
Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου - Διεύθυνση Εισόδου: Αίθουσες Διδασκαλίας, επίπεδο -1 Περιφερειακή οδός - Περιοχή Ν. Ευκαρπία 564 03

Με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Κυβέρνησης υπό την αιγίδα του επιχειρησιακού προγράμματος ”Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020”

Μοιραστείτε την σελίδα - Share our Website: