Με τον όρο άνοια ορίζουμε μία ομάδα νευροεκφυλιστικών ασθενειών του εγκεφάλου που προκαλούν σε βάθος χρόνου διαταραχές μνήμης και άλλων νοητικών λειτουργιών, και  έκπτωση των εκτελεστικών λειτουργιών σε τέτοιο βαθμό που επηρεάζουν την λειτουργικότητα και την καθημερινότητα του ασθενούς σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Τα συμπτώματα της άνοιας μπορεί να διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο και επηρεάζουν τους εξής τομείς: την μνήμη, τον προσανατολισμό στο χώρο και το χρόνο,την ικανότητα κατανόησης και έκφρασης του λόγου, την κρίση, τη συμπεριφορά και τη βάδιση.

 

Έτσι, ο όρος άνοια μπορεί να θεωρηθεί ως ένας όρος “ομπρέλα”, που περιλαμβάνει υποκατηγορίες όπως:

◆ ν. Alzheimer

◆ Αγγειακή άνοια

◆ Νόσος των σωμάτιων Lewy

◆ Μετωποκροταφική άνοια

◆ Άνοια στην ν. του Πάρκινσον

◆ ΄Ανοιες που προκαλούνται από άλλες νευρολογικές παθήσεις

Μοιραστείτε την σελίδα - Share our Website: