Γραμμής Βοήθειας 1102 - Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

Η Γραμμή Βοήθειας 1102 απευθύνεται σε: Άτομα με προβλήματα μνήμης, ευρύ κοινό, φροντιστές – οικογένεια & φίλοι ατόμων με άνοια και επαγγελματίες Υγείας. Πατήστε πάνω στο μπλε κουμπί για να δείτε περισσότερα.

Κάνε Κλικ για την Ζωή - Αυτόνομη Διαβίωση Ηλικιωμένων

Είναι μια κοινωνική υπηρεσία τηλεφροντίδας που στοχεύει στην υποστήριξη της αυτόνομης διαβίωσης στο σπίτι τους, ατόμων που κινδυνεύουν λόγω ηλικίας, προβλημάτων υγείας ή κοινωνικής απομόνωσης, προσφέροντας εξατομικευμένη προσοχή που μπορεί να βελτιώσει τις συνθήκες ασφαλείας, να μειώσει το αίσθημα της μοναξιάς στην καθημερινή ζωή, να ενισχύσει την ανεξαρτησία, να ανιχνεύσει και να αποτρέψει  επικίνδυνες καταστάσεις.

Κ.Η.Φ.Η.

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων είναι μονάδες ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες – άνοια κ.λ.π.). Πατήστε πάνω στο μπλε κουμπί για να δείτε την λίστα των ΚΗΦΗ της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»: παρέχει υπηρεσίες κατ' οίκον σε ηλικιωμένους που μένουν μόνοι τους συνέχεια ή κάποιες ώρες της ημέρας και δεν μπορούν να φροντίσουν επαρκώς τον εαυτό τους, αλλά και σε ανθρώπους με αναπηρίες που βιώνουν καταστάσεις απομόνωσης, αποκλεισμού ή οικογενειακής κρίσης.

Κ.Α.Π.Η.

Τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων υπάρχουν σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας, αφορούν άντρες και γυναίκες άνω των 60 ετών. Πατήστε πάνω στο μπλε κουμπί για να δείτε την λίστα των ΚΑΠΗ της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Μ.Φ.Η.

Οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων απευθύνονται σε άτομα, τα οποία δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να ζουν στο σπίτι τους χωρίς κάποιον φροντιστή.Πατήστε πάνω στο μπλε κουμπί για να δείτε την λίστα των Μ.Φ.Η. της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η λίστα Δομών Φροντίδας Υγείας για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε μορφή PDF

Πατήστε πάνω στο μπλε κουμπί για να κατεβάσετε την λίστα όλων των δομών. της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Μοιραστείτε την σελίδα - Share our Website: